5 września 2013 r. odbyło się pierwsze po wakacjach zebranie Zarządu Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki. Zarząd obradował w komplecie.
Do wiadomości podaje się najistotniejsze wnioski z zebrania:

  1. Omówiono stopień przygotowań do Sympozjum „Humanizm a medycyna. Artyści dla zdrowia”, które odbędzie się w dniach 9-11 października 2013 r. w Cieplicach. Zwrócono uwagę na konieczność aktywnego udziału członków SJKL, zarówno w organizacji przedsięwzięcia, jak i prezentacji artystycznej. Plonem Sympozjum będą dwie publikacje: monografia naukowa i publikacja literacko-artystyczna.
  2. Omówiono stan przygotowań do kolejnych „Warsztatów pod Śnieżką” w Karpaczu.
  3. Omówiono sprawy bieżące, w tym spotkania autorskie naszych kol. Wioletty Andury i Ryśka Stańko i następne – Urszuli Benke z Wrocławia.