W dniu 10 stycznia odbyło pierwsze zebranie członków SJKL w nowym, 2013 roku. Z tej okazji prezes Stowarzyszenia, Elżbieta Kotlarska powitała zebranych symboliczna lampką wina i złożyła noworoczne życzenia. Do toastu przyłączyła się gościnnie p. Alicja Raczek, dyrektor Książnicy Karkonoskiej.

Podczas zebrania prezes Elżbieta Kotlarska poddała pod dyskusję plan imprez literackich SJKL na rok 2013. Członkowie Stowarzyszenia wraz z przewodniczącą ustalili następującą kolejność:
11 lutego – promocja najnowszego almanachu SJKL i spotkanie z autorami, czyli „Wielkie Wierszowanie” na bis.
20 lutego – wykład dr Aliny Jagiełłowicz z Wrocławia nt. Rola sztuki i kreacji twórczych w procesie zdrowienia”, połączony z promocją książki Juliana Aleksandrowicza „poszukiwania filozofii ochrony zdrowia”.
13 marca – wieczór autorski Roberta Urbaniaka, poety Lubina połączony z promocją tomu Robert Urbaniak był tu nieznany.
20 marca – wieczór autorski Beaty Rokickiej.
17 kwietnia – wieczór autorski Izabeli Moniki Bill połączony z promocją książki, Kameleony
10 maja – wieczór autorski Jerzego Suchockiego oraz Cezarego Kolenkiewicza połączony z promocją książki, I słowa i drzazgi. .
10 maja – Warsztaty Literackie (po spotkaniu z w/w autorami).
22 maja„Wielkie Wierszowanie” w „Gostarze” w Goduszynie.
12 czerwca – wieczór autorski Waldemara Sawicza, który przedstawi projekt swojej nowej ksiązki.
19 czerwca – wieczór autorski Haliny Cychol.
11 września – wspólny wieczór poetycko-muzyczny Wioletty Andury i Ryszarda Stańko.
4-6 października – „Warsztaty Literackie pod Śnieżką” w Karpaczu.
10-11 października – Sympozjum Naukowe „Humanizm a medycyna. Artyści dla zdrowia”; przy okazji 105. rocznicy urodzin prof. Juliana Aleksandrowicza.
6 listopada – „Zaduszki poetyckie” w Domu Kultury „Muflon”.
13 listopada – wspólny wieczór autorski Anny Lechowicz i Barbary Pawłowicz.
4 grudnia – „Świąteczny Jarmark Artystyczny”.
18 grudnia – „Spotkanie opłatkowe” członków SJKL w Książnicy Karkonoskiej.
Prezes Elżbieta Kotlarska wraz z Z-cą Mirosławem Gontarskim omówili pokrótce plan realizacji projektu „Międzynarodowego Sympozjum”, zaplanowanego na 18-19 września 2013 roku, zarówno jego stronę logistyczną, jak i finansową. Szczegółowy plan Sympozjum oraz zadania zostaną omówione na kolejnych zebraniach Stowarzyszenia. Mirosław Gontarski wspomniał także, że powstanie strona internetowa poświęcona Sympozjum.
Podczas zebrania przedstawiono nowy skład Zarządu SJKL:
1. Prezes Stowarzyszenia – Elżbieta M. Kotlarska;
2. Wiceprezes – Mirosław Gontarski;
3. Sekretarz – Beata Rokicka
4. Skarbnik – Cezary Kolenkiewicz;
5. Członek – Jerzy Suchocki.
W tym samym punkcie obrad, prezes Elżbieta Kotlarska wystąpiła z prośbą o urlop (do 20 kwietnia 2013 r.) i o pomoc w realizacji zadań Stowarzyszenia przewidzianych na ten okres poprosiła kol. Irenę Hryniewicz, która wyraziła zgodę.
Przewodnicząca zebrania zaproponowała, aby oferty wydawnicze na rok 2013 złożyli:

  • Jan Hanc;
  • Beata Rokicka;
  • Izabela Monika Bill;
  • Mirosław Gontarski;
  • Jerzy Suchocki.

Podczas zebrania zostały poruszone tzw. sprawy różne. W pierwszej kolejności była to informacja o mszy św. w kościele pw. Św. Wojciecha „O błogosławieństwo Boże w Nowym Roku dla członków Jeleniogórskiego Klubu Literackiego w intencji zmarłych kolegów literatów” w dniu 17 stycznia, o godz. 18.00.
Następnie zebrani ustalili jednogłośnie, że dniem zebrań SJKL będzie w tym roku środa, a nie czwartek, jak do tej pory, w związku z zaplanowanymi wydarzeniami literackimi, które będą odbywać się w środy.
Na koniec członkowie SJKL wpisali notę pamiątkową Kol. Wiesławie Siemaszko- Zielińskiej na „Dyplomie Uznania z okazji 25-lecia pracy twórczej”.