W niedzielę 14 października 2012. w Karpaczu (w trakcie „Warsztatów pod Śnieżką”) odbyło się Zebranie Nadzwyczajne Stowarzyszenia.
1. Przewodniczącą Zebrania wybrano kol. Irenę Hryncewicz.
2. O wpłynięciu rezygnacji z funkcji w Zarządzie kol. Anny Glinieckiej i kol. Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak poinformowała prezes Elżbieta Kotlarska.
3. Wręczono legitymacje członkowskie: kol. Cezaremu Kolankiewiczowi, kol. Annie Lechowicz, kol. Mirosławowi Gontarskiemu i kol. Izabelli Bill.
4. Kol. Jan Hanc zaproponował kandydaturę Mirosława Gontarskiego na funkcję wiceprezesa SJKL. Mirosław Gontarski wyraził zgodę i przedstawił swoje dotychczasowe osiągnięcia twórcze. Wybór kol. Gontarskiego na funkcję wiceprezesa – jednogłośnie.
5. Funkcję skarbnika powierzono kol. Cezaremu Kolankiewiczowi – jednogłośnie.
6. Przegłosowano propozycję podwyższenia składki członkowskiej od 2013 r. do wysokości 5 zł.
7. Omawiano kwestię wyboru redaktora prowadzącego nowopowstałego portalu Stowarzyszenia na stronie http://www.sjkl.pl. (propozycja: kol. Izabella Bill, przy współpracy kol. M. Gontarskiego).