Po wieczorze autorskim Wiesławy Siemaszko-Zielińskiej z okazji 25-lecia pracy twórczej poetki oraz promocji jej książki, „Kilka ledwo dotkniętych chwil”, odbyło się Nadzwyczajne Zebranie członków SJKL poszerzone o zebranie członków Zarządu. Przewodniczącą zebrania była Prezes Elżbieta Kotlarska.
Podczas posiedzenia Zarządu przyjęto ostatecznie rezygnację Wiesławy Siemaszko-Zielińskiej (pisemnie złożoną 13.10.2012 r.) z funkcji Sekretarza Zarządu SJKL i powołano na tę funkcję Beatę Rokicką.
Na zebraniu członków Klubu podsumowano najważniejsze wydarzenia, m.in. „Wielkie Wierszowanie…” i „Warsztaty Literackie pod Śnieżką”. Prezes Kotlarska podziękowała Beacie Rokickiej za przygotowanie i prowadzenie „Świątecznego Jarmarku Artystycznego” oraz pozostałym członkom za zaangażowanie w tegorocznych przedsięwzięciach SJKL.
Prezes Elżbieta Kotlarska nakreśliła też w zarysie plan wydarzeń literackich na rok 2013.
Na koniec Prezes złożyła wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia: „zawsze żywej weny twórczej i udanej realizacji planów w przyszłym roku”, a następnie wraz z pozostałymi członkami złożyła serdeczne gratulacje jubilatce i życzenia dalszej pracy twórczej.