To już niebawem! 11 kwietnia (środa) 2018 r. – WIELKIE WIERSZOWANIE W JELENIEJ GÓRZE 2018!
Przekaż dalej!

Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki i Książnica Karkonoska
organizują w kwietniu b.r. Konkurs Literacki o Laur „Młode Pióro 2018”
do którego zapraszamy młodzież podejmującą próby literackie!
Laureaci konkursu będą zaproszeni do udziału w siódmej edycji „Wielkiego Wierszowania 2018”, które odbędzie się 11-go kwietnia b.r., w Książnicy Karkonoskiej.
Tam odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród!
Wiersze przesłane na konkurs zostaną opublikowane w książce, opatrzone profesjonalną recenzją krytyka literackiego.

Dajmy sobie szansę!
Niech młodzi, zdolni literacko się ujawnią!
Zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU O LAUR „Młode Pióro 2018”:

1. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki przy wsparciu Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.
2. Konkurs skierowany jest do młodych autorów, przede wszystkim uczniów szkół średnich z Jeleniej Góry i okolic, ale przyjmujemy teksty od uczniów z całego Dolnego Śląska. Uczestnik konkursu musi być uczniem szkoły średniej.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza jako pliku komputerowego w załączniku e-maila. Można też wiersz przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia (w dwóch egzemplarzach drukiem). Rękopisów nie przyjmujemy. Tematyka utworu jest dowolna. Łączna objętość wiersza nie może przekraczać 60 wersów. Utwór nie może być wcześniej nigdzie publikowany ani nagradzany w innych konkursach. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden wiersz.
4. Wiersz musi być podpisany. Na osobnej kartce (w mailu poniżej wiersza) należy obowiązkowo podać następujące dane autora (imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa szkoły, klasa, telefon, e-mail).
5. Prace konkursowe należy nadsyłać (lub osobiście złożyć w portierni Książnicy w zamkniętej kopercie) do 1 kwietnia 2018 r. na adres pomysłodawcy konkursu: Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, 58-500, Aleja Bankowa 27, z dopiskiem: „Konkurs Młode Pióro 2018„.
Wiersz jako załącznik e-maila prosimy przesyłać na adres mailowy: redakcja@sjkl.pl.
6. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
7. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora.
8. Wiersze autorów niepodpisane imieniem i nazwiskiem (oraz bez informacji o autorze) nie będą podlegać ocenie. Uprasza się o dokładne przeczytanie regulaminu.
9. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni i otrzymają okolicznościowe dyplomy.
Zwycięzca otrzyma nagrodę „Młode Pióro 2018„. Wskazany jest udział w „Wielkim Wierszowaniu w Jeleniej Górze 2018” wszystkich laureatów i wyróżnionych w konkursie autorów.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w kolejnym almanachu Wielkiego Wierszowania oraz w innych mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
11. Podsumowanie konkursu odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. podczas Wielkiego Wierszowania w Jeleniej Górze, w Książnicy Karkonoskiej.
12. Zgłoszenie zestawów wierszy do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
W przypadku wątpliwości informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu komórkowego: 500-389-195.