Zapraszamy 28 stycznia 2015 r. o godz. 17.
do „KSIĄŻNICY KARKONOSKIEJ”

przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze
na wieczór autorski

Zenona Paźniaka

i promocję Jego książki „ OJCZYZNA WIECZNA”.

Autor dr Zenon Paźniak jest historykiem sztuki, poetą, publicysta, fotografikiem, archeologiem. Właśnie On odkrył i rozpracował Kuropaty pod Mińskiem – miejsce zagłady ludności cywilnej przez stalinowskie NKWD.
Jest znanym politykiem białoruskim, twórcą demokratycznej koncepcji niepodległości Białorusi.
Po dojściu Łukaszenki do władzy, aby uniknąć utraty życia, musiał emigrować z Ojczyzny w 1996 r.
Mieszka w Warszawie i Nowym Jorku.
Wydaje czasopismo „Białoruskie wiadomości”. Wydał ponad 25 książek :
Gloria PatriaWielkie KsięstwoDroga, Terra dei, Ojczyzna Wieczna – to poezja.
Inne – to publicystyka , historia.
Działa aktywnie na rzecz wolności Białorusi i w obronie praw człowieka.
Jest przewodniczącym opozycyjnej KONSERWATYWNO-CHRZECIJAŃSKIEJ PARTII – BFN (Białoruski Front Narodowy).
Zenon Paźniak