Mamy zaszczyt zaprosić na

„Wielkie Wierszowanie w Jeleniej Górze AD`2014”,

które w tym roku odbędzie się w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej
w dniu 19 maja 2014 r. w godz. 9.00-14.30.

 Program „Wierszowania”

 • 9.00 – Uroczysta Inauguracja Wielkiego Wierszowania – Alicja Raczek (wicedyrektor Książnicy Karkonoskiej) i Elżbieta M. Karmelita-Kotlarska (prezes SJKL).
 • 9.30-10.00 – Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego o Laur „Młode Pióro`2014” i prezentacja nagrodzonych wierszy.

  To konkurs nadesłanych wierszy młodych twórców – uczniów szkół średnich. Regulamin konkursu został zamieszczony na końcu tego wpisu

 • 10.00-11.00 – Warsztaty dla twórczo obecnej jeleniogórskiej młodzieży szkół średnich i pozostałych uczestników – prowadzi Mirosław Jerzy Gontarski (poeta i filozof, wiceprezes SJKL, członek Związku Literatów Polskich, autor kilku tomików wierszy i kilkunastu opublikowanych esejów filozoficznych).
  W trakcie warsztatów odbędzie się Konkurs „Napisanego Wiersza” dla wszystkich uczestników Wierszowania o „Nagrodę Publiczności WW2014”.

  Będzie to konkurs wierszy pisanych podczas warsztatów, oceniany przez publiczność obecną na Wielkim Wierszowaniu.

 • 11.00-11.30 – Rozstrzygnięcie konkursu. Prezentacje nagrodzonych wierszy.
 • 11.30-12.30 – Spotkanie autorskie z Gościem Honorowym Wielkiego Wierszowania – Kazimierzem Burnatem – poetą i tłumaczem, autorem kilkunastu poetyckich tomów, także tłumaczonych na inne języki, wiceprezesem Oddziału Dolnośląskiego Związku Literatów Polskich.
 • 12.30-13.30 – Otwarty Konkurs Jednego Wiersza o Laur „Złote Pióro`2014” dla uczestników Wierszowania.

  Będzie to konkurs wierszy prezentowanych przez uczestników Wielkiego Wierszowania.

 • 13.30-14.00 – Obrady Jury Konkurs Jednego Wiersza o Laur „Złote Pióro`2014”.
 • 14.00-14.30 – Rozstrzygnięcie konkursu. Prezentacje nagrodzonych wierszy i zakończenie Wielkiego Wierszowania w Jeleniej Górze AD`2014.

 

Uwaga!!!

Uprasza się uczestników Wielkiego Wierszowania w Jeleniej Górze AD`2014 o przybycie na Wierszowanie z egzemplarzem (wydrukiem) jednego wiersza, który będzie prezentowany podczas Otwartego Konkursu Jednego Wiersza o Laur „Złote Pióro`2014”.

——————————————————————————————————————-

Regulamin

Jeleniogórskiego Konkursu Poetyckiego o Laur „Nowe Pióro`2014”

 1. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki przy wsparciu Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.
 2. Konkurs skierowany jest do młodych autorów, uczniów szkół średnich z Jeleniej Góry i okolic. Uczestnik konkursu musi być uczniem szkoły średniej.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza jako pliku komputerowego w załączniku e-maila. Można też wiersz przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia (w dwóch egzemplarzach drukiem). Rękopisów nie przyjmujemy. Tematyka utworów jest dowolna. Łączna objętość wiersza nie może przekraczać 60 wersów. Utwór nie może być wcześniej nigdzie publikowany ani nagradzany w innych konkursach. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden wiersz.
 4. Wiersz musi być podpisany. Na osobnej kartce (w mailu poniżej wiersza) należy obowiązkowo podać następujące dane autora (imię i nazwisko, data urodzenia i nazwę szkoły, adres, telefon, e-mail).
 5. Prace konkursowe należy nadsyłać (lub osobiście złożyć w portierni Książnicy w zamkniętej kopercie) do 5 maja 2014 r. na adres pomysłodawcy konkursu: Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, 58-500, Aleja Bankowa 27, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki”. Wiersz jako załącznik emaila prosimy przesyłać na adres redakcja@sjkl.pl (do godziny 23.59, 5 maja 2014 r.)
 6. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
 7. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora.
 8. Wiersze autorów niepodpisane imieniem i nazwiskiem nie będą podlegać ocenie jury. Uprasza się o dokładne przeczytanie regulaminu. Prace nie spełniające wszystkich wymogów regulaminu nie będą oceniane.
 9. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni i otrzymają okolicznościowe dyplomy. Zwycięzca otrzyma nagrodę „Młode Pióro 2014”. Wskazany jest udział w „Wielkim Wierszowaniu w Jeleniej Górze AD2014” wszystkich laureatów i wyróżnionych w konkursie autorów.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w kolejnym almanachu Wielkiego Wierszowania oraz w innych mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
 11. Podsumowanie konkursu odbędzie się 19 maja 2014 r. podczas Wielkiego Wierszowania w Jeleniej Górze, w Książnicy Karkonoskiej.
 12. Zgłoszenie zestawów wierszy do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

W przypadku wątpliwości informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu komórkowego: 500-389-195.