Zapraszamy na wykład dr Aliny Bernadetty Jagiełłowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego pt.

Rola sztuki i kreacji twórczych w procesie zdrowienia

alina_jagiellowicz_okladka2
Wykład będzie połączony z promocją książki Pani doktor

Juliana Aleksandrowicza
poszukiwania filozofii ochrony zdrowia
”.

Spotkanie odbędzie się 20 lutego (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej (IIIp.) przy ulicy Bankowej 27.

Alina Bernadetta Jagiełłowicz jest pracownikiem naukowym Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorką książek: „O naturze ludzkiej. Studium ekofilozoficzne” (2002), „Siedlisko ludzkie. Granice i perspektywy” (2006), „Szkice z filozofii sztuki. Dorośli, dzieci i zabawki” (2007), „Juliana Aleksandrowicza <<poszukiwania filozofii ochrony zdrowia>>” (2011) oraz współautorką książki „O sztuce porozumiewania się” (2002).
W swojej pracy naukowej autorka podejmuje próbę integrowania rozmaitych dziedzin wiedzy (m. in. estetyki, filozofii zdrowia, ekofilozofii).