W poniedziałek 11 lutego 2013 r. o godz. 17. w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej odbędzie się spotkanie dwóch pokoleń twórców – autorów almanachu „Wielkie wierszowanie w Jeleniej Górze AD 2012” (więcej o tomie w zakładce „NASZE WYDAWNICTWA„).

Okładka almanachu Wielkie wierszowanie 2012

W almanachu tym umieszczone są utwory członków Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki, ich sympatyków i młodzieży z jeleniogórskich szkół średnich stawiających pierwsze literackie kroki. Tom ten jest pokłosiem warsztatowego spotkania twórców, które odbyło się 15 czerwca ubiegłego roku w uroczej stadninie „Gostar” w Goduszynie.
Oto co na temat „Wielkiego wierszowania” we wstępie do wydawnictwa napisała prezes SJKL Elżbieta Maria Kotlarska:

Wiosna ożywia naturę, uderza zielenią, pąsowieje kwiatami, odurza zapachem, miłością i podniebnymi lotami. Chodzi zwłaszcza o tych, co na skrzydłach, czasem unoszą się a czasem zanoszą się śpiewem…

Wielkie Wierszowanie to wielkie poruszenie twórcze, którego pomysł powstał wczesną wiosną i został zaakceptowany przez: Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, Książnicę Karkonoską, Urząd Miasta i środowisko literackie młodych, biorące udział w projekcie „Małe ojczyzny”(uczniowie szkół średnich). Realizacją przedsięwzięcia zajęło się kilka osób Zarządu Klubu.

Sama idea ożywienia inwencji twórczej jak i połączenie dwóch wiekowo różnych środowisk twórczych w tle porywającej urodą karkonoskiej przyrody i krajobrazu – zdało się być trafieniem w samo centrum magii wiosennych chwil.

Tak się stało. Miejscem wydarzenia była malowniczo położona Stadnina „Gostar” – Jelenia Góra-Goduszyn, a konkretnie bardzo gościnna restauracja „Steak House”. Oryginalne i eleganckie miejsce, jak i samo przyjęcie uczestników, niezwykle posłużyło do prezentacji, ćwiczeń literackich i warsztatów twórczych, których finalnym efektem były wiersze. To one przede wszystkim znalazły się w powyższym almanachu „Wielkie wierszowanie w Jeleniej Górze”.

Program przedsięwzięcia przewidywał prezentację twórczości przybyłych, wymianę myśli dla wzajemnego poznania i utrwalanie wizerunku autorów obecnych na warsztatach. Swoje utwory prezentowali członkowie Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki, członkowie Związku Literatów Polskich Oddział Wrocławski, uczniowie jeleniogórskich szkół średnich i sympatycy.

Żywiołowo przekraczaliśmy limity czasowe a przed nami były jeszcze dwa wykłady. Pierwszy „Czy jesteś w potrzebie poezjo patriotyczna?”, wygłosił znany poeta, dramaturg, prozaik Stanisław Srokowski. Drugi „O haiku, czyli o przekraczaniu stereotypów wierszowania”, wygłosił Mirosław Jerzy Gontarski, poeta i filozof z Wrocławia. Były to dwa wspaniałe wystąpienia:

pierwsze o rodzeniu się słowa” patriotyzm” i jego rozlicznych wcieleniach literackich, aż po współczesne niedobory;

drugie o poezjowaniu, przekraczaniu stereotypów i pogłębionej wiedzy o formach haiku z licznymi przykładami tego typu form wierszowania.

Oba wykłady spotkały się z wielkim zainteresowaniem młodych, nawet tych sceptycznie nastawionych do świata. A właśnie entuzjazm tworzenia, obserwacje, kontestacje, inspiracje twórcze były jednym z założeń programowych spotkania.

Warsztaty tego typu mają na celu wyzwalanie idei tworzenia i spełnieniu jej w akcie twórczym, którego owocem są np. wiersze. Okazuje się, że poszerzenie kręgu uczestników dorosłych, zaawansowanych literacko o grupę młodych, początkujących zaowocowało tu różnorodnością: lirykami, limerykami, fraszkami i haiku.

Pracowano w dwóch grupach:
pierwsza – pod hasłem „Jesteśmy stąd” – tworząca małe liryki, limeryki, fraszki – pod okiem Stanisława Srokowskiego;
druga – pod hasłem: „Haiku i małe wiersze o miłości” – ćwicząca haiku – pod okiem dolnośląskiego haijina Mirka Gontarskiego.

Następnie prezentowano efekty działań grupowych i prowadzono dyskusje na tematy literackie. Ukończone i „oszlifowane teksty” uczestników i sympatyków przedsięwzięcia trafiły do almanachu „Wielkie wierszowanie w Jeleniej Górze”, którego redakcją zajął się zdobywca grantów młodzieży, członek ZLP – Mirosław Jerzy Gontarski. Utwory opiniował również, cieszący się powszechnym szacunkiem, znany literat wrocławski – Stanisław Srokowski. Obaj literaci, pomieścili w nim także referaty, wygłoszone na spotkaniu. Utwory członków Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki i jego sympatyków zostały celowo rozdzielone od poezji młodych twórców.

Kreatywność obu grup może zaskakiwać czytelnika, stąd pierwsza zachęta do lektury książki ciekawej doświadczeniem twórczym i zawartością treściową. W almanachu znalazły się wiersze o tematyce regionalnej, ojczyźnianej, patriotycznej, wiersze o miłości – tej pierwszej i tej każdej, która pomaga piękniej żyć.

Zbiór, zda się, prezentuje istotne wartości w życiu człowieka. Z powagą, czasem z patosem, ale i z perskim oczkiem uwypuklając tym samym zawarte sensy. Wtórną sprawą jest prezentacja autorów, których stosowne biogramy znajdziemy na końcu książki.

Almanach „Wielkie wierszowanie w Jeleniej Górze” warto mieć i czytać dla pokrzepienia ducha. W rozpędzonym, często oschłym, lub co gorzej bezwzględnym dla człowieka świecie, nie zapominajmy, że jesteśmy jego podmiotami. Nie zapominajmy, że życie jest stałym wyzwaniem, a my możemy stawić mu czoło. Jest dla nas okazją, z której chciejmy skorzystać. Jest pięknem i miłością, którą możemy ofiarować. Nie zabierajmy sobie nadziei i wiary – raczej darowujmy ją światu, a zwłaszcza ludziom młodym.

Pisanie to podobno czary, dotknięcie myśli, słowa, czucia. Dotknięcie snu, symbolu, doświadczenia i prawdy. Pisanie to czary, które wiodą do miłości życia, a życie do miłości tworzenia…

O naszej imprezie ciepło wypowiedział się Stanisław Srokowski:

Jelenia Góra, Wierszobranie, nazywane tam Wielkim Wierszowaniem. Znakomite spotkanie młodzieży szkół średnich z rozbudzonymi ambicjami literackimi i Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki poświęcone poezji patriotycznej i formom haiku w sztuce literackiej. Po powitaniu gości i wstępnej wypowiedzi przewodniczącej Klubu Literackiego, E.M. Kotlarskiej, interesujący i dobrze przyjęty przez młodzież wykład nt. ”Haiku, czyli o przekraczaniu stereotypów wierszowania”, wygłosił Mirosław J. Gontarski. Ja natomiast mówiłem o rodzeniu się pojęcia patriotyzm i o jego licznych wcieleniach w literaturze. No a potem uczestnicy prezentowali swoje wiersze. To była prawdziwa uczta duchowa i najważniejszy w poezji dzień na Dolnym Śląsku. Już dawno nie słyszałem tak dużo dobrych wierszy. Jelenia Góra może z powodzeniem mówić, że kształtują się tam talenty. Poruszające wyobraźnię były drapieżne erotyki Izabeli Moniki Bill i cieple, subtelne liryki Elżbiety M. Kotlarskiej. Inni także prezentowali kunszt i dobry ton. Chciało się tam być. Warto pogratulować organizatorom, a przede wszystkim inicjatorce, E.M. Kotlarskiej, rzetelnej i odpowiedzialnej twórczyni wielu faktów kulturowych, mądrze wspierającej działania Książnicy Karkonoskiej i Urzędowi Miasta, który skromnie, bo skromnie, ale też sypnął groszem. Oby więcej było tak poważnie i głęboko myślących ludzi i organizacji z wyobraźnią, jak te, które wymieniłem. Brawo Jelenia Góra. Nie zabrakło gitarzysty z ciekawie brzmiącym głosem i dobrych piosenek…

Stanisław Srokowski.

Zapraszamy na uroczystą promocję almanachu („Wielkie wierszowanie w Jeleniej Górze AD 2012”, red. M. J. Gontarski, SJKL 2012, Jelenia Góra, ss. 124), na spotkanie z autorami i ich poezją.
Poniedziałkowe spotkanie będzie także okazją do zaprezentowania informacji na temat tegorocznego „wierszowania”, bowiem idea „wielkiego wierszowania…” będzie kontynuowana także w tym roku.