Serdecznie zapraszamy do udziału w

VIII Wielkim Wierszowaniu w Jeleniej Górze AD2019

Spotykamy się w Książnicy Karkonoskiej 21 marca 2019 r. o godz. 9.00.

W planie:

 • rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów jeleniogórskich szkół średnich o laur „MŁODE PIÓRO 2019”
 • Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Milewskim, warszawskim poetą, wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich
 • otwarty konkurs jednego wiersza o laur „ZŁOTE PIÓRO” – w tym konkursie każdy uczestnik może przeczytać wiersz! Zwycięzcę wyłoni jury w składzie: Zbigniew Milewski (Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich), Elżbieta Kotlarska (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki, Członek Związku Literatów Polskich), Gabriel Leonard Kamiński (poeta z Wrocławia, Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich) i Mirosław Jerzy Gontarski (Wiceprezes Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literatów, Członek Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich)
 • warsztaty poetyckie poprowadzą Zbigniew Milewski i Gabriel Leonard Kamiński

Regulamin Jeleniogórskiego Konkursu Poetyckiego o Laur „Młode Pióro 2019”

 

 1. Organizator: Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki przy wsparciu Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.
 2. Cel: promocja twórczości młodych, budzenie wrażliwości artystycznej i tworzenie warunków do publicznej prezentacji oraz do publikacji.
 3. Konkurs skierowany jest do młodych autorów, uczniów szkół ponadpodstawowych z Jeleniej Góry i okolic.
 4. Nagrody: rzeczowe oraz bony, książki i publikacja wyróżnionych utworów.
 5. Warunki uczestnictwa: nadesłanie jednego wiersza. Tematyka utworu jest dowolna. Objętość wiersza nie może przekraczać 60 wersów. Utwór nie może być wcześniej nigdzie publikowany ani nagradzany w innych konkursach. Wiersz można przekazać:
  1. jako plik komputerowy w edytorze (format pliku edytowalnego: DOC, DOCX, RTF, TXT; ale nie plik PDF czy skan) dołączony jako załącznik e-maila na adres: klub@pl.
  2. przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia (w dwóch egzemplarzach drukiem). Rękopisów nie przyjmujemy.
   Adres pocztowy: Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, 58-500, Aleja Bankowa 27.
  3. dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie (dwa egzemplarze wydruków; rękopisów nie przyjmujemy) z dopiskiem KONKURS MŁODE PIÓRO i zostawić na portierni Książnicy w Jeleniej Górze.
 6. Na osobnej kartce (w mailu poniżej wiersza) należy obowiązkowo podać następujące dane autora (imię i nazwisko, nazwę szkoły i nazwę klasy, prawidłowy e-mail do ewentualnego kontaktu). Dane będą służyły jedynie do celów konkursu i organizatorzy nie będą ich gromadzić na jakichkolwiek nośnikach.
 7. Terminy: Prace konkursowe należy nadsyłać (lub osobiście złożyć w portierni Książnicy w zamkniętej kopercie) do 18 marca 2019 r.
  • Wiersz jako załącznik emaila prosimy przesyłać na adres klub@sjkl.pl (do godziny 23.59, 18 marca 2019 r.).
  • Decydując się na przekazanie pracy konkursowej pocztą należy brać pod uwagę, że jury konkursowe zbierze się w celu rozstrzygnięcia konkursu w dniu 19 marca 2019 r. i nie będzie rozpatrywać prac, które wpłyną po tym terminie.
 8. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów
 9. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora w dniu 19 marca 2019 r.
 10. Wiersze autorów niepodpisane imieniem i nazwiskiem nie będą podlegać ocenie jury. Uprasza się o dokładne przeczytanie regulaminu. Prace nie spełniające wszystkich wymogów regulaminu nie będą oceniane.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w kolejnym almanachu Wielkiego Wierszowania oraz w innych mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
 12. Podsumowanie konkursu odbędzie się 21 marca 2019 r. podczas Wielkiego Wierszowania w Jeleniej Górze, w Książnicy Karkonoskiej. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni i otrzymają okolicznościowe dyplomy. Zwycięzca otrzyma nagrodę „Młode Pióro 2019”. Wskazany jest udział w „Wielkim Wierszowaniu w Jeleniej Górze AD2019” wszystkich laureatów i wyróżnionych w konkursie autorów
 13. Zgłoszenie wiersza do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

 

W przypadku wątpliwości informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu komórkowego: 500-389-195.