Wieczór autorski Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak mogłabym zatytułować tylko w jeden sposób: „Dodaj do Ulubionych”. Zaledwie godzinne spotkanie pomieściło w sobie: refleksję i zadumę nad najcenniejszymi  wartościami człowieka, jakimi są dla poetki: rodzina, ojczyzna i Bóg; spojrzenie na świat w krzywym zwierciadle, czyli „literatura do poduszki” czy kąśliwą satyrę o czasach PRL-u; oraz unikalne i zarazem ulubione wiersze autorki siedmiu tomików i trzech powieści.

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak 28.01.13 3 Elżbieta Śnieżkowska-Bielak 28.01.13 10

Na spotkanie z Elżbietą Śnieżkowską-Bielak w dniu 28 stycznia 2013 roku w „Domu Zdrojowym” w Cieplicach przybyłam punktualnie o godz. 15.30. Spotkałam wielu znajomych i przyjaciół poetki z SJKL, która jest członkiem Stowarzyszenia od początku jego działalności; m.in. Wiesławę Siemaszko-Zielińską, Halinę Cychol i Jana Owczarka. Najważniejszymi gośćmi byli tamtejsi kuracjusze – to dla nich poetka zorganizowała to wspaniałe „Popołudnie z poezją”. Powiem nieskromnie, i zupełnie bez przesady, że upajałam się każdym lirycznym słowem, które wrastało we mnie i wznosiło moją duszę. Ale nie tylko poezja Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak, jak się okazało, jest doskonała, również jej proza zachwyca.
Poetka przywitała zebranych i od razu zakomunikowała, że jest to jej pierwsze spotkanie w Cieplicach – miejscowości, w której się urodziła i wychowała. Tu zaczęła się jej niezwykła przygoda z poezją; z „pasją, która zamieniła się w profesję, bo należę m.in. do profesjonalnego stowarzyszenia ZLP” – zaznaczyła poetka.  Następnie zabrała wszystkich zebranych na „spacerek po (jej) twórczości”.
Zaczęła od fragmentu swojej powieści, „Smak błękitnego nieba” (wydanej w Chicago), w której pisarka nakreśliła przeżycia Eugenii Burczyńskiej, głównej bohaterki, uwikłanej w codzienność czasów stanu wojennego. Zebrani mieli więc okazję zetknąć się z literaturą faktu. Następnie fragment prozy, tym razem „babskie czytadło” pod tytułem „R@ndki.pl” – przyjętej żywo i serdecznie przez publiczność. Myślę, że każda kobieta (i nie tylko) powinna przeczytać tę książkę. Czas refleksji zapewniły wiersze poetki z tomików: „Aluzje do serca” (1997), „Pomiędzy” (1985), „Odblaski”, „Na pograniczu świtu (2010), „Miniatury karkonoskie” i utwory najnowsze, jeszcze nie opublikowane. Jako miły akcent, między czytanymi utworami przez autorkę, były piosenki, jak „Śnieżna piosenka”, do których słowa ułożyła poetka.
Elżbieta Śnieżkowska-Bielak przedstawiła także swoją twórczość przeznaczoną dla młodszego czytelnika. Znalazły się tam m.in. edukacyjne książeczki dla dzieci. Na szczególną uwagę zasługuje pozycja: „Panie Boże, czy nas słychać” – opowieść o losach małej Hanusi, która uczy się modlitw.
Na koniec spotkania głos zabrali uczestnicy. Jan Owczarek zaznaczył w swojej wypowiedzi, że „szerokie spektrum literatury Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak ma szerokie spektrum odbiorców”. Wiesława Siemaszko-Zielińska dodała, że poezja autorki „trafia do serca, jest pełna ciepła i naprawdę dostrzega to, co dzieje się tuż obok nas”. Po spotkaniu każdy mógł zakupić publikację z dedykacją autorki.

Warto dodać, że autorka planuje w przyszłości wznowić pozycje wydawnicze z Chicago oraz już w marcu 2013 wydać nowy tomik poezji, który pokaże kolejną odsłonę duszy poetki.