Tegoroczne Warsztaty pod Śnieżką odbyły się tradycyjnie w Karpaczu (16-18.10.2015 r.). Tym razem jednak był to czas wyjątkowy gdyż Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki obchodzi Jubileusz 70-lecia istnienia co podniosło owo wydarzenie do wzniosłego świętowania. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi honorowymi oraz członkami klubu i młodzieżą tworzyliśmy i świętowaliśmy jednocząc się w słowach pisanych, mówionych oraz malowanych, ale po kolei.
Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Maria Kotlarska uroczyście zainaugurowała warsztaty gorącym powitaniem i uroczystą jubileuszową przemową życząc obfitych pożytków  ze spotkań twórczych. Głos zabrali honorowi goście, którzy przybyli na uroczystość otwarcia. Pani Ewa Walczak – Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza i Wiceprzewodniczący Rady Pan Antoni Cyganek wręczyli  list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów na ręce Prezes Stowarzyszenia, podkreślając wieloletnią i ważną obecność literatów na mapie kulturalnej miasta Karpacza. List zawiera gratulacje  jubileuszowe oraz wyrazy uznania za dotychczasową pracę z ludźmi twórczymi jako ważne zadanie w czasach powszechnego konsumpcjonizmu. Wyraża nadzieję na dalszy rozwój działalności klubu (w podpisie wspomniana Pani Przewodnicząca Rady Miasta Karpacza i Burmistrz Radosław Jęcek). Należy wspomnieć, że miasto od lat pomaga w organizacji imprez literackich na swoim terenie i dofinansowuje publikacje książek co doceniamy i jesteśmy bardzo wdzięczni.
Nasz gość specjalny Kazimierz Burnat (Prezes Oddziału Dolnośląskiego Związku Literatów Polskich i Członek Prezydium Zarządu Głównego ZLP gratulacjami i gorącym słowem zagrzał nas do twórczej pracy. Poprowadził warsztaty literackie z młodzieżą karpackich szkół średnich. Zanim jednak to nastąpiło, został rozstrzygnięty konkurs jednego wiersza pt.: „Karpacz – moje miasto” zorganizowany przez SJKL dla wspomnianej młodzieży z pomocą Pani Ani Cirko-Dobieckiej. Odbyły się też ich prezentacje , wręczono nagrody książkowe i certyfikaty. Nagrodzeni i wyróżnieni to: Marta Górniak, Agata PisarczykKarolina Przybył, Sebastian Wiśniewski – uczniowie Zespołu Szkół w Karpaczu: Gimnazjum im.Ratowników Górskich.
Gdy młodzi odbywali warsztaty dorośli spotkali się z artystą art-terapeutą Jerzym Szymonem Gajem, który zaintrygował  i rozniecił dyskusję uczestników, wystąpieniem: Sztuka – pokarm dla duszy wg “Uczty”Platona.
Po obiadokolacji późnym wieczorem spotkaliśmy się przy wspólnym stole by wspominać naszych kolegów i koleżanki, którzy odeszli do wieczności. Czytaliśmy ich wiersze przytaczaliśmy rozmowy. Piękne melodie świetnie zagrane przez muzyków Janusza Krzystoszka i Michała Gołębiewskiego podniosły nastrój tego niezwykłego wieczoru.
Odbyły się też (przeniesione na drugi dzień) lekcje patriotyzmu poprowadzone przez dziennikarkę Jolantę Stopkę. Znakomicie opowiadała nam o twórczości oraz ostatnich dniach z życia św. pamięci Andrzeja Kępińskiego, zmarłego w lutym br. Gościa honorowego ubiegłorocznych warsztatów .
Sobota rozpoczęła się od rozmów przy śniadaniu, które później przeniosły się na spotkanie z Tadeuszem Sznerchem, krytykiem literackim prowadzącym warsztaty w oparciu o poezję  Anny Kamieńskiej oraz Zuzanny Ginczanki, co wywołało dyskusję i z pewnością wenę twórczą u wielu.
Po warsztatach udaliśmy się wspólnie na spacer po Karpaczu. Wizytowaliśmy m.in. prywatne muzeum Urszuli Jonkisz, naszej koleżanki po piórze. Zastaliśmy w Jej domu ogromne zbiory pięknych lalek z różnych okresów, wszystkie świetnie eksponowane w szafach, na pułkach, w szufladach etc. Także zbiory strojów teatralnych i snującej się wciąż opowieści o historii powstania muzeum i zgromadzonych tam rekwizytach. Spacerując zajrzeliśmy też do najstarszej apteki w Karpaczu  “ Pod Złotą Wagą” datowanej na 200 lat istnienia. Obecni właściciele Grażyna i Wojciech Piotrowscy powrócili do dawnej stylistyki i wystroju apteki. Dr Piotr z pasją opowiadał nam o jej historii. Przedstawił też monograficzną książeczkę o tym miejscu własnego autorstwa .
Rozbudzeni świeżym powietrzem, spotkaliśmy się w drugiej części dnia na wieczorze autorskim naszego znakomitego kolegi po piórze – Lesława Wolaka, członka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich promującego swój najnowszy, trzeci w dorobku tomik „Ślady i Cienie”.
Twórcze zmagania pod Śnieżką tego wieczoru uświetnił zespół wokalno-estradowy z Karpacza „Złota Aura” śpiewający pieśni tematycznie związane z Karpaczem i biesiadne, którym wtórowaliśmy radośnie.
Gwoździem dnia a w zasadzie gwiazdą wieczoru była poetka i animatorka sztuki z Czech, urodzona w Turnowie – Vera Kopecka, nasz Gość Honorowy. Autorka, członkini Wschodnio-czeskiego Oddziału Związku Pisarzy, wydała 20 książek poetyckich. Jej utwory tłumaczył m.in. Kazimierz Burnat. Poetka zaprezentowała wiersze z tomiku „Zaproszenie na wernisaż” okraszając je opowieściami o ich powstaniu.  Nie obyło się wspólnego czytania wierszy w języku polskim i czeskim. A czar jaki zbudowała swoją interpretacją tekstów Vera Kopecka pozostanie w nas na długo.
I tak dobiegł końca dzień drugi, zwieńczony wspólnym śpiewem w kręgu i przesłaną iskrą przyjaźni.
W niedzielę rano udaliśmy się na mszę św. za dusze zmarłych kolegów i pomyślność żyjących Członków Stowarzyszenia.
Dalszą część dnia kontemplowaliśmy w duchu artystycznym arte-terapeuty Jerzego Szymona Gaja, który zaprezentował nam swoje prace w formie mini galerii a następnie przeprowadził warsztaty „Zapisanie, zamalowanie” wg. sztuki konceptualnej Bogusława Janickiego. Artysta sprowokował uczestników do wyłonienia własnej idei, która na ten moment przenika czyjąś świadomość, zamkniecie jej w liście a następnie namalowanie jej egzemplifikacji na kopercie jako wizualizacji myśli  co oczywiście bawiło i dało upust dużej ekspresji artystycznej.
Mocnym akcentem było wystąpienie Wiceprezesa Stowarzyszenia JKL i Dolnośląskiego Oddziału ZLP Mirosława Jerzego Gontarskiego, który zagaił i poprowadził otwartą dyskusję na temat przyszłości działań Klubu, życia literackiego w regionie oraz publikacji.
Zwieńczeniem tegorocznych Warsztatów pod Śnieżką była kawa z poetycką śmietanką. Członkowie klubu czytali swoje utwory literackie, każde wystąpienie zostało nagrodzone gromkimi brawami.
I tak oto dobiegł końca dzień trzeci.Tych, którzy wytrwali do końca uwieczniliśmy na wspólnej fotografii ( która znajdzie się w jubileuszowym almanachu). Rozstaliśmy się w duchu przyjacielskim. Dziękujemy za wspólnie spędzony dobry czas. Do zobaczenia za rok.
Relacjonował: Robert Urbaniak, Sekretarz SJKL
Redagowała i uzupełniała informacje: Elżbieta M.Kotlarska, Prezes SJKL
Oto fotorelacja Roberta Urbaniaka…

Karpacz 2015

Artystyczny trójkąt: od lewej: Jerzy Szymon Gaj – artysta malarz przy swoim dziele, obok Ula Hellebrand – malarka w środku Urszula Jonkisz – poetka, projektantka, kostiumolog


Wśród lalek: Ula Hellebrand i Ela M. Kotlarska (muzeum U. Jonkisz)

Wśród lalek: Ula Hellebrand i Ela M. Kotlarska (muzeum U. Jonkisz)


Poezja – moje życie – Vera Kopecka z Czech; poetka fotograf, Gość Honorowy warsztatów

Poezja – moje życie – Vera Kopecka z Czech; poetka fotograf, Gość Honorowy warsztatów


W podziękowaniu nasze książki: Vera Kopecka i Elżbieta M. Kotlarska

W podziękowaniu nasze książki: Vera Kopecka i Elżbieta M. Kotlarska


Sztuka konceptualna wg Jerzego Szymona Gaja

Sztuka konceptualna wg Jerzego Szymona Gaja


Zasłuchani – grupa uczestników warsztatów

Zasłuchani – grupa uczestników warsztatów


Gratulacje i kwiaty z okazji Jubileuszu 70-lecia naszego klubu; Przewodnicząca Rady Miasta Karpacza Ewa Walczak i Wiceprzewodniczący – Antoni Cyganek

Gratulacje i kwiaty z okazji Jubileuszu 70-lecia naszego klubu;
Przewodnicząca Rady Miasta Karpacza Ewa Walczak i Wiceprzewodniczący – Antoni Cyganek


Laureaci konkursu „Karpacz – moje miasto” od lewej: Karolina Przybył, Sebastian Wiśniewski, Agata Pisarczyk uczniowie Gimnazjum im. Ratowników Górskich w Karpaczu

Laureaci konkursu „Karpacz – moje miasto”
od lewej: Karolina Przybył, Sebastian Wiśniewski, Agata Pisarczyk
uczniowie Gimnazjum im. Ratowników Górskich w Karpaczu


Świadomość trudnej przeszłości Elżbieta M Kotlarska – prowadząca warsztaty, prezes SJKL

Świadomość trudnej przeszłości; Elżbieta M Kotlarska – prowadząca warsztaty, prezes SJKL


Wieczór Jubileuszowo – wspomnieniowy prowadząca prezes SJKL Elżbieta M Kotlarska i prezes Oddziału Dolnośląskiego ZLP Kazimierz Burnat

Wieczór Jubileuszowo–wspomnieniowy; prowadząca Elżbieta M. Kotlarska (Prezes SJKL) i Kazimierz Burnat (Prezes Oddziału Dolnośląskiego ZLP)


Ci którzy wytrwali do końca a było nas 40 – stu. od lewej stoją: Ewa Równicka, Andrzej Dyber, Alicja Raczek, Stanisława Jarmakowicz, Maria Nienartowicz, Irena Hryncewicz, Elżbieta Kotlarska, Jerzy Suchocki, Tadeusz Sznerch, Cezary Kolenkiewicz, Ula Hellebrandt, Robert Urbaniak od lewej u dołu: Lesław Wolak, Urszula Jonkisz, Mirosław Gontarski, Joanna Małoszczyk

Ci którzy wytrwali do końca, a było nas 40–stu.
od lewej stoją: Ewa Równicka, Andrzej Dyber, Alicja Raczek, Stanisława Jarmakowicz, Maria Nienartowicz, Irena Hryncewicz, Elżbieta Kotlarska, Jerzy Suchocki, Tadeusz Sznerch, Cezary Kolenkiewicz, Ula Hellebrandt, Robert Urbaniak
od lewej u dołu: Lesław Wolak, Urszula Jonkisz, Mirosław Gontarski oraz Joanna Małoszczyk