Spotykamy się w środę 13 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w kawiarni obok Książnicy. Obecność bardzo wskazana!
Przyjdź przeczytaj Swój najnowszy wiersz. Zastanów się czy chcesz wydać Swój tomik wierszy.