Regulamin zmieniony 🙂
Jeleniogórskiego Konkursu Poetyckiego
o Laur „Młode Pióro 2020”. Uwaga! Nowe terminy!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i z obostrzeniami z nim związanymi ogłasza się, że WIELKIE WIERSZOWANIE 2020 nie odbędzie się w dniu 25 marca br.
Termin WIERSZOWANIA 2020 zostanie ogłoszony w przyszłości.

 

 1. Organizator: Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki przy wsparciu Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.
 2. Cel: promocja twórczości młodych, budzenie wrażliwości artystycznej i tworzenie warunków do publicznej prezentacji oraz do publikacji.
 3. Konkurs skierowany jest do młodych autorów, uczniów szkół ponadpodstawowych z Jeleniej Góry i okolic.
 4. Nagrody: rzeczowe (bony, książki) i publikacja wyróżnionych utworów.
 5. Warunki uczestnictwa: nadesłanie jednego wiersza do 19 marca 2020 r. Tematyka utworu jest dowolna. Objętość wiersza nie może przekraczać 60 wersów. Utwór nie może być wcześniej nigdzie publikowany ani nagradzany w innych konkursach. Wiersz można przekazać wyłącznie jako plik komputerowy w edytorze (format pliku edytowalnego: DOC, DOCX, RTF, TXT; ale nie plik PDF czy skan) dołączony jako załącznik e-maila na adres: klub@sjkl.pl (do godziny 23.59, 19 marca 2020 r.). W treści maila należy obowiązkowo podać następujące dane autora (imię i nazwisko, nazwę szkoły i nazwę klasy, prawidłowy e-mail do ewentualnego kontaktu).
  UWAGA! Dane będą służyły jedynie do celów konkursu i organizatorzy nie będą ich gromadzić na jakichkolwiek nośnikach.
 6. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora. Jury konkursowe zbierze się w celu rozstrzygnięcia konkursu w dniu 31 marca 2020 r. 
 7. Uprasza się o dokładne przeczytanie regulaminu. Prace nie spełniające wszystkich wymogów regulaminu nie będą oceniane.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w kolejnym almanachu Wielkiego Wierszowania oraz w innych mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
 9. Podsumowanie konkursu odbędzie się po 31 marca 2020 r. podczas Wielkiego Wierszowania w Jeleniej Górze, w Książnicy Karkonoskiej. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni i otrzymają okolicznościowe dyplomy. Zwycięzca otrzyma nagrodę „Młode Pióro 2020”. Wskazany jest udział w „Wielkim Wierszowaniu w Jeleniej Górze AD2020” wszystkich laureatów i wyróżnionych w konkursie autorów.
 10. Zgłoszenie wiersza do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
W przypadku wątpliwości informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu komórkowego: 662-193-868 lub 500-389-195.