Pokłosiem Sympozjum, które odbyło się w październiku 2013 r. w Teatrze Zdrojowym w Jeleniej Górze-Cieplicach są:

  • monografia „Humanizm a medycyna”
  • almanach „Śnieżka! Na zdrowie!”
  • monografia „Profilaktyka wojny”

W dniach 13 i 14 maja 2016 r. we Wrocławiu odbędzie się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Pokój to nie tylko brak wojen”.
(szczegóły na stronie internetowej http://www.profilaktyka-wojny.pl)
Konferencja ta jest zapowiadaną konsekwencją obrad w Cieplicach.
Na obrady zostali zaproszeni w charakterze Gości Honorowych: Elżbieta Kotlarska (prezes SJKL), Irena Hryncewicz i Ewa Bondarowicz (laureatka MŁODE PIÓRO 2016).
Wiceprezes SJKL Mirosław Gontarski jest wiceprzewodniczącym komitetu organizacyjnego Konferencji.
Członkowie SJKL są mile widziani na Konferencji!
Poniżej plakat.
plakat-na-stronę-www

Zapraszamy!