Uprzejmie zapraszamy!!!

22 maja 2013 r.
na tegoroczne „Wielkie wierszowanie AD 2013”
w „Muflonie” pod Chojnikiem.

Warsztaty twórcze odbędą się z udziałem członków Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki, sympatyków Stowarzyszenia i „twórczo obecnej” młodzieży jeleniogórskich szkół średnich, także zainteresowanych uczestników projektu „Moja Mała Ojczyzna – Sudety Zachodnia”.
W tym roku warsztaty poprowadzą znany wrocławski krytyk literacki Tadeusz Lira-Śliwa i haijin (twórca haiku) współzałożyciel i guru Ruchu Literackiego „Pilleus” – Feliks Chrzanowski-Szuta.
Tematem przewodnim spotkania będzie: „JESTEŚMY STĄD, NASZE INSPIRACJE, NATURA I ZDROWIE”,
Czekamy na teksty dotykające wspomnianą tematykę do 15 maja br. Wybrane wiersze trafią do przygotowywanego almanachu, który zostanie wydany jeszcze w tym roku.

Dane dotyczące składanych tekstów:

  • wiersze lub proza do 60 wersów arkuszy A4
  • krótki do 20 wersów BIOGRAM z najistotniejszymi informacjami o autorze
  • fotografia w pliku jpg (najlepiej na tle przyrody, gór, itp.)

TEKSTY NALEŻY PRZESŁAĆ NA NASZ ADRES MAILOWY: redakcja@sjkl.pl

CZEKAMY DO 15 MAJA 2013 R.

PLAKAT pegazy (2)

PROGRAM

„Wielkie wierszowanie w Jeleniej Górze AD 2013r.”

Data: 22 maja 2013 r. w godzinach 10.00-14.00

Miejsce: Dom kultury „Muflon” w Sobieszowie.

10.00 – Uroczyste rozpoczęcie (p. prezes E. M. Kotlarska)
10.15 – Wykład p. T. Liry-Śliwy nt. „O poprawnym wierszowaniu” (na podstawie nadesłanych wcześniej wierszy)
11.00 – Przerwa kawowa
11.15 – Wykład p. F. Chrzanowskiego-Szuty nt. „O poprawnym pisaniu haiku”
12.00 – Przerwa kawowa
12.15 – 13.00 – „Wspólne pisanie haiku” – zajęcia warsztatowe z  p. F. Chrzanowskim-Szutą (fakultatywnie)
12.15 – 13.00 – „Szukamy inspiracji” – zajęcia warsztatowe z p. T. Lirą-Śliwą (fakultatywnie)
13.00 – Przerwa organizacyjna
13.10 – Prezentacje poezji połączone z Konkursem Jednego Wiersza o nagrodę „Muflona 2013”.
13.50 – Zakończenie „Wielkiego wierszowania AD 2013” (p. wiceprezes M. J. Gontarski)
 

Organizatorami Wielkiego wierszowania w Jeleniej Górze AD 2013 są:

Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki

Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze-Sobieszowie

„Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze

„Moja Mała Ojczyzna – Sudety Zachodnie”