Zdrow bądź, krolu anjelski
K nam na świat w ciele przyszły,
Tyś zajiste Bog skryty,
W święte czyste ciało wlity.
Zdrow bądź, Stworzycielu
Wszego stworzenia,
Narodziłś się w ucirpienie
Prze swego luda zawinienia.
Zdrow bądź, Panie, ot Panny
Jenżś się narodził za ny.
Zdrow bądź, Jesu Kryste, krolu,
Racz przyjęci naszę chwałę.
Racz daci dobre skonanie
Prze twej matki zasłużenie,
Abychom cię wżdy chwalili,
Z tobą wiecznie krolowali. Amen.
Ta polska kolęda ma 600 lat, pochodzi z czasów Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi. To i wzruszające, i budzące dumę. Mimo całej zmienności świata przez tyle wieków podążamy tą samą drogą… Nadziei upatrujemy w tych samych źródłach.
A tekst kolędy jest nadal zrozumiały!
Życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku.
Zarząd SJKL