zdj.1 KK zdj.2 KK zdj.3 KK zdj.4 KK12 grudnia ub. r. w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze mieliśmy okazję spotkać się ze znaną i cenioną poetką członkinią Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki i Związku Literatów Polskich Wiesławą Siemaszko-Zielińską. Jubilatka zaprezentowała licznie zgromadzonej publiczności swoją poezję i prozę, wydawaną na przestrzeni kilku lat, różnorodną pod względem formy i treści. Były to między innymi wiersze inspirowane tematyką górską, mówiące o przemijaniu, ulotności zdarzeń, dedykowane najbliższym i nieżyjącym twórcom. Jak również utwory traktujące o samym procesie tworzenia, inspiracjach twórczych oraz odsłaniające w subtelny sposób przedmiot doznań podmiotu lirycznego, zaś w prozie przeżycia bohatera literackiego w fikcyjnym świecie przedstawionym. Niezwykle interesujące recenzje książek Siemaszko-Zielińskiej czytała koleżanka po piórze Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. Zacytowała przede wszystkim słowa profesora Stefana Bednarka: „Poezja ta mówi głównie o uczuciach, lecz bez hałaśliwej deklaratywności, tonem ściszonym i dyskretnym. Jest emocjonalna i refleksyjna zarazem”.
Wiesława Siemaszko-Zielińska podczas spotkania promowała także swoją najnowszą (dziewiątą z kolei) książkę: „Kilka ledwo dotkniętych chwil”. Z okazji jubileuszu odczytano List Gratulacyjny prezesa Związku Literatów Polskich Oddziału Dolnośląskiego. Słowa uznania dla jej dorobku twórczego wygłosiła również prezes Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki, Elżbieta Kotlarska oraz Ewa Pelzer ze Stowarzyszenia W Cieniu Lipy Czarnoleskiej, podkreślając również inną stronę osobowości poetki – pomoc ludziom niepełnosprawnym, odczyty, wykłady, konsultacje poetyckie.
Końcowym akcentem spotkania były wpisy jubilatki do książek jej autorstwa, liczne gratulacje uczestników spotkania, zapisane w książce pamiątkowej, zdjęcia, wywiad dla telewizji regionalnej oraz symboliczna lampka wina w kuluarach. (przedruk z gazety: Jelenia.pl)