Na comiesięczne spotkanie klubowe 9 września 2015 r. o godz. 16.00 (Zarząd zbiera się o godz. 15.30) zapraszamy i jednocześnie przypominamy o dostarczeniu (przesłaniu) do tego terminu w wersji elektronicznej naszych tekstów do jubileuszowego almanachu!!!
Oczywiście spotykamy się w Książnicy…