W dniu 8 listopada 2012 r. w Książnicy Karkonoskiej odbyło się zebranie członków SJKL.
1. Prezes kol. E. Kotlarska przedstawiła podsumowanie „Warsztatów pod Śnieżką”.
2. Poinformowano o złożeniu rezygnacji z funkcji w Zarządzie SJKL kol. W. Siemaszko-Zielińskiej.
3. W związku z koniecznością dofinansowania działalności zaproponowano harmonogram działalności przedstawiać na stronach portalu Stowarzyszenia.
4. Zaproponowano zorganizowanie imprezy integracyjnej w Karpaczu pn. „Czwarta pora roku”. W nowym roku zostanie rozpatrzona możliwość zorganizowania cyklicznych imprez literackich „Cztery pory roku”.
5. Organizację spotkania wspomnieniowego 26 listopada 2012 r. powierzono kol. B. Pawłowicz.
6. Informację o uruchomieniu i zamierzeniach portalu Stowarzyszenia przedstawił kol. M. Gontarski.
redakcja@sjkl.pl – to adres poczty elektronicznej portalu. Członkowie SJKL proszeni są o przesyłanie tam materiałów do opublikowania na portalu. Każdy z członków będzie miał swoją podstronę na portalu.
7. Informacja o spotkaniu z prof. Andrzejem Waśką pt. „Sarmatyzm, romantyzm…”. 9 listopada 2012r. w Książnicy Karkonoskiej.
8. Informacje o obchodach Dnia Niepodległości w Jeleniej Górze.
9. Informacja o kiermaszu książek i wyrobów artystycznych, który odbędzie się  5 grudnia 2012 r. Organizacją kieruje kol. B. Rokicka.