Zapraszamy!!!

na wieczór autorski naszego kolegi Jana Owczarka połączone z promocją jego książki pt. „CZECHY ZA OKNEM”

11 maja 2016 r. godz. 17.

w Książnicy Karkonoskiej

Czechy za oknem
Jan Owczarek – ur. 1959 r. w Piechowicach, nauczyciel języka polskiego w I LO w Jeleniej Górze. Z zamiłowania krajoznawca i podróżnik, przewodnik i pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa.
Wydał siedem tomików wierszy:
  • Kantyczka prowincjonalna
  • Chwila mistyczna
  • Kamyk znad morza
  • Pieśń o Ziemi
  • Wtedy zrozumiesz
  • Genealogia
  • Niedokończona baśń
  • oraz prozatorski zbiór pt. Syberiada i inne opowiadania z gór.
Współpracuje z Jeleniogórskim Klubem Literackim i Stowarzyszeniem W Cieniu Lipy Czarnoleskiej. Jest także autorem szkiców, recenzji i tekstów literackich zamieszczonych w wielu czasopismach i wydawnictwach literackich, naukowych i metodycznych.
Najnowszy zbiór, wydany przez jeleniogórskie Wydawnictwo „Ad Rem”, jest plonem zainteresowań Czechami, ich kulturą, historią i pięknem pejzażu. Autor nie ukrywa sympatii dla naszych południowych sąsiadów, dostrzegając szczególny charakter ich dziejów, przełamując stereotypowe wyobrażenia, zachwycając się różnorodnością i bogactwem krajobrazu Republiki Czeskiej.