11 marca 2015 roku o godz. 17.00
w sali konferencyjnej
Książnicy Karkonoskiej

odbędzie się promocja najnowszego tomu poetyckiego

DSC_0054

Jana Hanca pt.
Pozdróż zimowa

Serdecznie zapraszamy!

Jan-Hanci
Jan Hanc urodził się na Polesiu. Mieszka i tworzy w Jeleniej Górze. Po studiach na Uniwersytecie Wrocławskim poświęcił się budzeniu pasji młodych na piękno literatury i sztuki.
W roku 2004 wydał tom Fuga z Gór Izerskich.
Rok później ukazał się tom Poezje.
W 2009 roku –
Złe urodzenie.
Jest członkiem Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki.

Podróż zimowa jest zbiorem esejów, opowiadań, wierszy, w których Jan Hanc – zdradzając swą wrażliwość i erudycję – językiem poetyckim opiewa osobliwie doświadczoną i krwawiącą Ojczyznę. Tło jego przemyśleń stanowi rodzima przyroda i kultura korzeniami sięgająca do wartości i ideałów antycznych. Historie opowiadane przez Pisarza z żarliwością i pasją są bogatym źródłem wiedzy o polskiej literaturze, obyczajach, sposobach myślenia…”
[A. B. Jagiełłowicz]