Po raz szósty spotykamy się na jeleniogórskim święcie poezji. Na kolejnym spotkaniu dwóch pokoleń piszących wiersze. Na wielkim wierszowaniu!
Oto program „wierszowania”.

  • 9.15 – Uroczyste rozpoczęcie wierszowania.
  • 9.30 – „Prezentacje młodych”. Swoje wiersze zaprezentują laureaci konkursu o laur MŁODE PIÓRO 2017.
  • 10.15 – „Warsztaty twórcze”.
  • 11.00 – Spotkanie autorskie ze Stanisławem Srokowskim, wybitnym polskim pisarzem.
  • 11.40 – Otwarty Konkurs Jednego Wiersza o laur ZŁOTE PIÓRO 2017. Każdy obecny może zaprezentować jeden swój wiersz. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie jego wydruku jury konkursu.
  • 12.30 – „Kawałek pizzy” – Przerwa na konsumpcję. Obrady jury konkursu ZŁOTE PIÓRO 2017.
  • 13.00 – Ogłoszenie wyników konkursów: MŁODE PIÓRO 2017 i ZŁOTE PIÓRO 2017.
  • 13.30 – Uroczyste zakończenie wierszowania.

Zapraszamy!