Jak co roku,

a tym razem w dniach 3-5 października,

odbędą się

 

WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ w Karpaczu.

Nie mogą się odbyć bez Ciebie!!!!

 

PLAN WARSZTATÓW:

3.10.2014 r.

Zakwaterowanie w Hotelu „Karpacz” (ul. Konstytucji 3 Maja 11) do godz. 17.00
Obiadokolacja – 17.30-18.30
Uroczyste otwarcie „Warsztatów pod Śnieżką”
Rozmowy o poezji i nie tylko, cz. I – 18.30-22.00 – Sala Konferencyjna Hotel „Karpacz”:

  • Tadeusz Sznerch (Prezes Chojnowskiego Klubu Literackiego) – „W jakie chowanki gra wiersz lingwistyczny? – Na przykładzie kilku tekstów Joanny Mueller”
  • projekcja filmu pt. „Tron na Ukrainie” i rozmowa z autorem Andrzejem Kępińskim. Promocja jego książki pt. „Ukraina po obu stronach Dniestru” 
  • nasze nowe publikacje
  • prezentacje, dyskusja, biesiada

 
4.10.2014 r.
Wykład prof. zw. Marii Pąchalskiej pt. „Neuronauka a sztuka dla zdrowia człowieka” – 10.00-12.00 – Sala Konferencyjna Hotel „Karpacz”
dyr. A.Raczek: „Dział regionalny w Książnicy Karkonoskiej na dziś i na przyszłość” – 12.15-12.45 – Sala Konferencyjna Hotel „Karpacz”
dr Elżbieta Woźniakowa, Ambasadorka Promocji Aktywności Kobiet na Dolnym Śląsku, Prezeska Stowarzyszenia
Polka International Wrocław: „O aktywności polskich kobiet” -12.45-13.15 – Sala Konferencyjna Hotel „Karpacz”

Wycieczka, spacer: „Karpacz – nasze inspiracje” – 13.15-16.00
Obiadokolacja – 16.15-17.15
Rozmowy o poezji i nie tylko, cz. II  – Warsztaty prowadzi prof. Stefan Bednarek – 17.30-19.00 – Sala Konferencyjna Hotel „Karpacz”
Biesiada Literacka od 19.30-23.00 – artystyczna pizzeria „PICO BELLO”

  • Wieczór autorski Zbigniewa Mysłowieckiego (poety z Warszawy) pt. „Moje dwadzieścia pięć wierszy” – 19.30-20.30
  • prezentacje biesiadne, dyskusja – 20.30-22.00
  • koncert muzyczny – 22.00-23.00

5.10.2014 r.

Msza święta za dusze naszych zmarłych kolegów –  7.00 lub 8.00 (Kościół parafialny w Karpaczu)
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SJKL – 9.00-10.30 – Sala Konferencyjna Hotel „Karpacz”
Poranek literacki, Rozmowy o poezji i nie tylko, cz. III – Warsztaty prowadzi prof. Stefan Bednarek a dr n. med. Wiesław Prastowski wygłosi esej “Rozważania o czasie”. 11.00-12.30 – Sala Konferencyjna Hotel „Karpacz”
Zakończenie „Warsztatów pod Śnieżką” – 13.00
Obiad – 13.30
 

  • Organizatorzy zastrzegają sobie niewielkie zmiany w programie Warsztatów (prosimy śledzić wpisy na naszej stronie www).

  • W trakcie Warsztatów odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SJKL.

  • Prezentowane podczas Warsztatów wiersze i proza zostaną opublikowane w przygotowywanym almanachu (prosimy o przygotowanie wersji elektronicznych prezentowanych utworów)

Przewidywany koszt pobytu (wynegocjowany):

Pobyt z 3/4 lub 4/5  – 80 zł

Pobyt trzydniowy – 130 zł

To ważne. Bądź więc odpowiedzialny i obecny na warsztatach – to szczególna  okazja!

Sylwetki naszych gości:

Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska (Katedra Neuropsychologii, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz
Center for Cognition and Communication w Nowym Jorku, USA) (4.10.2014 godz. 10.00) wygłosi wykład pt. „Neuronauka a sztuka dla zdrowia człowieka”.

pachalska

prof. Maria Pąchalska

Oto abstrakt wykładu:
W wykładzie zostanie zaprezentowany przegląd najważniejszych trendów w światowej literaturze dotyczących wpływu procesu twórczego na stan psychiczny i fizyczny człowieka oraz prezentacja, w oparciu o badania neuroobrazowe mózgu, różnych aspektów tego wpływu. W historii sztuki znajdziemy takie obrazy i działa literackie, dla których ta metoda jest wręcz konieczna. Neuronauka umożliwia interpretację wielu dzieł sztuki, rozbudowując dotychczasową wiedzę na ich temat. Wyjaśnia też znaczenie kreatywności w procesie utrzymania normalnego funkcjonowania mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia samowzbudzającego się stanu umysłowego, wyobraźni twórczej i twórczej transformacji w procesie choroby i leczenia. W referacie zaprezentuję studia przypadków (w tym własne przypadki) ilustrujące związek sztuki ze zdrowiem człowieka.

—————————————————————————————————————————————–
Prof. zw. dr hab. Stefan Bednarek, teoretyk i historyk kultury. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa. W latach 2004-2007 przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN, od października 2009 prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Redaktor serii UWr. „Prace Kulturoznawcze”, współredaktor czasopisma „Dolny Śląsk”. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

Fot. Maciej Świerczyński/Agencja Gazeta

Prof. Stefan Bednarek (fot. Maciej Świerczyński/Agencja Gazeta)


—————————————————————————————————————————————–
Jednym z gości będzie poeta z Warszawy Zbigniew Mysłowiecki.
Zbigniew Mysłowiecki

Zbigniew Mysłowiecki


 

Urodził się w Warszawie w 1962 roku. Poezję odkrył przypadkiem, gdy miał około 15 lat. Okazało się, że przywarła do niego na resztę życia. Jest laureatem kilku konkursów ogólnokrajowych, ale w pamięci utkwił mu pierwszy (a właściwie moment wręcznia nagród w Domu Literatury), gdy w 1986 roku zajął drugie miejsce ex-eqo ze ś.p. Jastrzębcem-Kozłowskim. Jest autorem trzech książek poetyckich: „Wiersze zebrane” (1993), „Triumf przemijającego czasu i rozczarowań. Niektóre wiersze z lat 1993-2009” (2010),  „Upadły anioł” (2011) – dwujęzyczny tomik (polsko-niemiecki).
Więcej czasu zabiera mu walka o przetrwanie niż wywijanie długopisem. Potrząsania szabelką – nie stosuje.

Oto jeden z jego wierszy:
* * *
jestem
ni poeta
ni wydra
zbijacz bąków
co opowiada
się chmurom
obłokom
spokojnie
wiwatującym
na błękitnym
bezwietrzu
jestem jeszcze
patykiem pisany
zbieracz piany
piwnej z której
nie narodzi się
nigdy żadna
VENUS
a ból główy tylko
i może jakiś
wiersz
—————————————————————————————————————————————–

skan450

Tadeusz Sznerch


Tadeusz Sznerch, literaturoznawca, krytyk literacki, prezes Chojnowskiego Klubu Literackiego. Urodził się w 1941 r. W Legnicy mieszka od 1951 r. Od lat 60. pracował jako polonista w legnickich szkołach średnich. W latach 90. był dyrektorem I LO w Legnicy. Działa społecznie w TML i TPN-ie, a ostatnio w Stowarzyszeniu Przyjaciół Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Prowadzi działy recenzji książkowych w dolnośląskich tygodnikach. Jako prezes Dolnośląskiego Klubu Literackiego Nauczycieli we Wrocławiu w latach 1978 – 89 opracowywał krytycznie i wydawał ,,Zeszyty Literackie” prezentujące dorobek twórczy tego środowiska. Swoje publikacje zamieszczał w prasie ogólnopolskiej i regionalnej: m.in. w ,,Odrze”, ,,Poezji”, ,,Nowym Wyrazie”, ,,Głosie Nauczycielskim”, ,,Kulturze Dolnośląskiej”, ,,Wersji”, ,,Panoramie Legnickiej”, ,,Konkretach” oraz w almanachach. W roku 1990 ukazał się wybór szkiców krytycznoliterackich jego autorstwa zatytułowany ,,Buszując po tematach”.
 
—————————————————————————————————————————————–
Andrzej Kępiński – dziennikarz, socjolog, autor filmów dokumentalnych i książek. Dziennikarz „Nowin Jeleniogórskich”, „Wiadomości Elbląskich (zastępca redaktora naczelnego), publicysta tygodnika „Wprost”. Od 1984 „wolny strzelec” – jako niezależny dziennikarz m.in. współpracownik „Sztandaru Młodych”, „Rzeczypospolitej”, TVP1 i TVP3

Andrzej Kępiński


———————————————————————————————
dr n. med. Elżbieta Woźniakowa, Ambasadorka Promocji Aktywności Kobiet na Dolnym Śląsku, Prezeska Stowarzyszenia
POLKA International, zawsze otwarta na zmiany, inicjowała działania nowatorskie, które zdecydowanie wyprzedzały licznych polityków i animatorów zmian społecznych. Od ponad pięćdziesięciu lat prowadzi aktywną działalność obywatelską i akademicką w kraju i za granicą, ale szczególnie związana jest z Dolnym Śląskiem.
 
resize_image.php

dr. n. med. Elżbieta Woźniakowa


———————————————————————————————
Alicja Raczek, wicedyrektor „Książnicy Karkonoskiej” w Jeleniej Górze, przyjaciel Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki
_IMG0452

Alicja Raczek


 
———————————————————————————————
dr n. med. Wiesław Prastowski, lekarz angiolog, poeta, członek Związku Literatów Polskich, autor wielu tomów poezji, przyjaciel i członek honorowy Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki
dr n. med. Wiesław Prastowski

dr n. med. Wiesław Prastowski