W tym roku „Warsztaty pod Śnieżką” odbywały się w dniach 18-20 października. Tak jak w tamtym roku gościliśmy w „Domu Natury” (58-540 Karpacz, ul. Nadrzeczna 30).


Oprócz działań warsztatowych prowadzono debaty dotyczące sztuki, twórczego działania i życia literackiego w regionie. Dyskutowaliśmy o niedawno odbytym Sympozjum w Cieplicach o tym jaką rangę stanowił dla umocnienia autorytetu naszego klubu w odniesieniu do jego historii i teraźniejszości, o jego szacownych uczestnikach i planach na przyszłość. Doskonałym miejscem przedłużającym rozmowy i dyskusje był suto zastawiony zdrową żywnością stół w pizzerii u Janusza Krzystoszka. Był też czas na śpiewy, deklamacje i prezentacje. Omówiliśmy także przygotowywane publikacje: monografię zawierającą artykuły wykładowców Sympozjum oraz almanach „Śnieżka! Na zdrowie!”, w której zostaną zamieszczone utwory członków i sympatyków SJKL. Włączone zostaną teksty powstałe podczas „Wielkiego wierszowania w Jeleniej Górze AD 2013” oraz efekty działań warsztatowych („dialog poetycki” na podstawie wierszy naszego kolegi Waldemara Sawicza, oraz „dialog poetów” na temat Śnieżki).
Poleciliśmy też Najwyższemu dusze naszych zmarłych kolegów, a po niedzielnej mszy zapaliliśmy znicze na ich grobach.
Przed zakończeniem Warsztatów odwiedziliśmy w szpitalu w Bukowcu naszego kolegę Waldemara Sawicza. Czytaliśmy poezję i śpiewaliśmy pieśni przy akompaniamencie akordeonu. Grał Janusz Krzystoszek.