Naszej koleżance

Wiesławie Siemaszko-Zielińskiej

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

Taty

składają koleżanki i koledzy
ze Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki