Spotykamy się 9 listopada o godz. 16.
O godzinie 17. zapraszamy na wykład prof. Jana Żaryna.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z profesorem Janem Żarynem, historykiem specjalizującym się w dziejach najnowszych Polski. W kręgu zainteresowań prof. Żaryna znalazła się historia polityczna i tematy: Kościół katolicki w XX wieku, dzieje obozu narodowego i chadeckiego, podziemie niepodległościowe po wojnie, polityczna emigracja po 1945 roku, oraz stosunki polsko-żydowskie w XX wieku (z naciskiem na wątek: Polacy ratujący Żydów w okresie II wojny światowej).

Plakat spotkania